Toa Malalamiko

Tafadhali jana fomu hapo chini kutoa taarifa ya malalamiko yako

A : A. MLALAMIKAJI


1. Maelezo muhimu

2. Hali ya mteja

3. Anaelalamika ni

4. Kiwango cha kuudhika mlalamikajiB : MAELEZO YA LALAMIKO


Una Malalamiko?
Unataka kutoa taarifa ya Tukio au Ajali eneo la kazi?