Habari

TAARIFA KWA VYOMBO VYA HABARI

Imetumwa: Aug 31 , 2016

Maadhimisho ya Miaka Kumi na Tano (15) ya Kuanzishwa Wakala wa Usalama na Afya Mahali pa Kazi (OSHA) Dodoma, 30 Augusti 2016

Endelea →

TAARIFA KWA VYOMBO VYA HABARI

Imetumwa: Aug 20 , 2016

UPIMAJI AFYA KWA WALIOKUWA WAFANYAKAZI WA MGODI WA BULYANHULU Wakala wa Usalama na Afya Mahali pa Kazi (OSHA) utaendesha zoezi maalum la upimaji afya za waliokuwa wafanyakazi wa mgodi wa Bulyanhulu ambao waliachishwa kazi na mgodi huo mnamo mwaka 2007 bila kupimwa afya zao kinyume na Sheria ya Usa lama na Afya Mahali pa Kazi ya mwaka 2003.

Endelea →

Una Malalamiko?
Unataka kutoa taarifa ya Tukio au Ajali eneo la kazi?