• +255-22-2760548/2760552
  • info@osha.go.tz

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

WAKALA WA USALAMA NA AFYA MAHALI PA KAZI

Tuma Ujumbe

Anwani

Makao makuu ya OSHA yapo Kitalu Na. MNY/KMB/565, Barabara ya Mahakama – Kinondoni
S. L. P 519, Dar es Salaam, TANZANIA

Barua Pepe

info@osha.go.tz

Mawasiliano ya Simu

+255 (0) 22 2760548

Nukushi

+255 (0) 22 2760552

Ofisi za Kanda

Iwapo haupo Dar es Salaam, hakuna shida. Tunazo ofisi sita za kanda Tanzania Bara ambazo maelezo yake ni kama ifuatavyo:

Kanda ya Pwani – inajumuisha mikoa ya Dar es Salaam, Pwani na Morogoro Kanda ya Kaskazini – inajumuisha mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara na Tanga
Mahali Makao makuu ya OSHA yapo Kitalu Na. MNY/KMB/565, Barabara ya Mahakama – Kinondoni Mahali Arusha – Br. Uhuru /Eneo la Metropol
Anwani ya posta S.L.P 519, Dar es Salaam Anwani ya posta S.L.P 47, Arusha
Simu +255 (0) 22 2760548 Simu +255 (0) 27 2546255
Nukushi +255 (0) 22 2760552 Nukushi +255 (0) 27 2546255
Barua pepe info@osha.go.tz Barua pepe info@osha.go.tz
Kanda ya Ziwa – inajumuisha mikoa ya Mwanza, Geita, Shinyanga, Simiyu, Kagera na Mara Kanda ya Kati – inajumuisha mikoa ya Dodoma, Singida, Tabora na Kigoma
Mahali Mwanza Br. Stesheni Mahali Dodoma Br. Askari
Anwani ya posta S.L.P 3087, Mwanza Anwani ya posta S.L.P 1818, Dodoma
Simu +255 (0) 28 2500368 Simu +255 (0) 26 2320205
Nukushi +255 (0) 28 2500368 Nukushi +255 (0) 26 2320205
Barua pepe info@osha.go.tz Barua pepe info@osha.go.tz
Kanda ya Nyanda za Juu Kusini – inajumuisha mikoa ya Mbeya, Iringa, Katavi, Njombe, Songwe na Rukwa  Kanda ya Kusini – inajumuisha mikoa ya Mtwara, Lindi na Ruvuma 
Mahali Mbeya – Mtaa wa Uzunguni Mahali Mtwara – Br. Makonde
Anwani ya posta S.L.P 880, Mbeya Anwani ya posta S.L.P 793, Mtwara
Simu +255 (0) 25 2502626 Simu +255 (0) 23 2334696
Nukushi +255 (0) 25 2502626 Nukushi +255 (0) 23 2334696
Barua pepe info@osha.go.tz Barua pepe info@osha.go.tz